Case Studies

Dotacje Unijne w latach 2004-2013 przyczyniły się do dynamicznego rozwoju gospodarczego Polski m.in. poprzez rozwój infrastruktury,  energetyki, ekologii, szkolnictwa wyższego, nauki oraz służby zdrowia. Jednak kluczową rolę odegrały polskie przedsiębiorstwa, w pełni wykorzystując szanse i możliwości wzniesienia się na najwyższy poziom innowacyjności.

Około 25% wszystkich dotychczasowych środków unijnych zostało skierowanych do sektora przedsiębiorstw na inwestycje, badania i rozwój oraz nowe miejsca pracy.

Pozyskanie jak i sprawne wykorzystanie europejskiego wsparcia jest procesem żmudnym i skomplikowanym

Lecz dynamicznie zmieniające się wokół nas otoczenie oraz przedstawione poniżej przykłady, pokazują, że polskie przedsiębiorstwa jak i rozmaite instytucje, potrafią doskonale wykorzystać szanse płynące ze środków europejskich. Te liczne „Historie Sukcesu” były możliwe do osiągnięcia w znacznej mierze dzięki dotacjom UE. Jest to pozytywna prognoza i zachęta do korzystania z dotacji w kolejnych latach, w których strumień pieniędzy przekazywanych Polsce z budżetu UE powinien pozwolić na realizację kolejnych projektów przekuwanych w nowe Historie Sukcesu.

Poznaj Historie Sukcesu