Doradztwo
strategiczne

ADM Consulting Group świadczy usługi doradztwa strategicznego oraz transakcyjnego
w obszarach fuzji i przejęć, pozyskiwania kapitału własnego i dłużnego, w postaci obligacji. Poza finansowaniem, świadczone przez nas usługi obejmują również badanie procesów funkcjonowania firmy oraz ich optymalizacja, a także wsparcie w zakresie restrukturyzacji.

Dostarczamy bazę niezbędną
do podejmowania decyzji
o kierunku prowadzenia biznesu.

Jednocześnie odchodząc od akademickich opracowań, przykładamy największą wagę do praktycznych zagadnień dopasowanych do profilu naszych Klientów. Dzięki temu, podejmowane w oparciu o nie decyzje, mają skuteczniejsze oddziaływanie na otoczenie rynkowe i podnoszą wartość spółek naszych Klientów.

Nasza oferta skierowana jest do podmiotów, które:
01. Poszukują finansowania dla swoich przedsięwzięć
03. Pragną podnieść efektywność operacyjną procesów organizacyjnych
02. Planują rozwój działalności poprzez akwizycje
04. Chcą zrestrukturyzować swoją działalność w celu ochrony lub uwolnienia rozwoju
Korzyści
Pozyskanie
optymalnego finansowania w zgodzie ze strategią rozwoju
Wsparcie
niezależnych i doświadczonych ekspertów
Identyfikacja
i wzmocnienie akceleratorów rozwoju przedsiębiorstwa
Identyfikacja
eliminowanie hamulców rozwoju przedsiębiorstwa
Co oferujemy
M&A
Doradztwo po stronie kupującej
Doradztwo po stronie sprzedającej
Doradztwo przy wykupach
Doradztwo w zakresie finansowania transakcji
Modelowanie finansowe
Doradztwo transakcyjne
Kontakt z szeroką grupą inwestorów / celów akwizycji
Opracowanie struktury transakcji
Wycena przedsiębiorstwa i due diligence
Przygotowanie dokumentacji transakcyjnej
Wsparcie negocjacyjne
Optymalizacja procesów
Niezależny przegląd procesów organizacyjnych i operacyjnych
Identyfikacja mocnych i słabych stron organizacji
Opracowanie planu poprawy efektywności operacyjnej
Wsparcie i doradztwo na etapie wdrożenia
Restrukturyzacje
Niezależny przegląd biznesu (IBR)
Optymalizacja wykorzystania aktywów i kapitału obrotowego
Opracowanie kompleksowego planu restrukturyzacji
Wsparcie i doradztwo na etapie wdrożenia