Pozyskiwanie
dotacji z UE

ADM Consulting Group świadczy pełen pakiet usług związanych z pozyskiwaniem zewnętrznego finansowania inwestycji ze środków unijnych. Od początku działalności zrealizowaliśmy ponad 1500 projektów o łącznej wartości przekraczającej 3 mld zł, co czyni nas liderami na polskim rynku doradztwa unijnego.

Jako firma świadcząca usługi doradztwa gospodarczego wspieramy naszych Klientów w podejmowaniu kluczowych decyzji dotyczących realizowanych inwestycji.

Na każdy projekt patrzymy wielowymiarowo i w długim horyzoncie czasowym. Nasz cel to nie tylko pozyskanie dotacji, ale przede wszystkim wypracowanie dobrze przemyślanego projektu, dzięki któremu nasi Klienci osiągają wielkie sukcesy biznesowe.

Nasza oferta skierowana jest do podmiotów, które:
01. Stawiają na innowacyjne rozwiązania
03. Potrzebują pomocy w zakresie realizacji i rozliczenia projektów unijnych
02. Planują realizacje projektów inwestycyjnych w oparciu o fundusze UE
04. Poszukują najbardziej efektywnej linii finansowania
Korzyści
Pozyskanie
optymalnego (najtańszego) finansowania inwestycji rozwojowych
weryfikacja i analiza
alternatywnych rozwiązań w celu wypracowania najefektywniejszych procesów implementowanych
w ramach projektu
maksymalizacja
korzyści i minimalizacja ryzyk związanych
z projektem UE
kompleksowy
zakres wsparcia - od dogłębnej analizy planów inwestycyjnych po końcowe rozliczenie projektu
Co oferujemy
Analiza planowanych inwestycji

Sukces biznesowy przedsięwzięcia nie jest możliwy bez prawidłowej analizy i diagnozy stanu początkowego. Nasze doświadczenie pomaga uniknąć błędów na tym etapie, oszczędzając czas i środki naszych Klientów.

Badanie statusu podmiotu (MSP)
Ocena innowacyjności
Analiza wykonalności (finansowej i technicznej)
Weryfikacja warunków formalno-prawnych
Indywidualny dobór programów

W zależności od okresu, każdy projekt można finansować
z różnych, alternatywnych programów wsparcia. Zawsze analizujemy wszystkie dostępne źródła, również te mniej popularne, a czasem niemal nieznane. Dzięki temu, nasi Klienci mają pewność, że dokonują najbardziej korzystnych wyborów.

Porównanie dostępnych źródeł finansowania
Analiza wymogów i obostrzeń
Analiza ryzyk i korzyści
Rekomendacja optymalnego programu wsparcia
Wnioski, biznesplany i studia wykonalności

Nawet najlepszy pomysł i plan biznesowy nie otrzyma dofinansowania, jeśli nie będzie przedstawiony w sposób absolutnie przekonujący. Korzystając z wieloletniego doświadczenia, umiejętnie prezentujemy atrakcyjność projektów naszych Klientów.

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej
Stworzenie modelu finansowego projektu
Pozyskanie zewnętrznych Partnerów do projektu
Wsparcie w prezentacji projektu na panelu ekspertów
Skuteczne rozliczenie projektu

Podpisanie umowy o dofinansowanie, to dopiero połowa sukcesu. Naszym celem jest pełne wsparcie w bezpiecznym
i sprawnym rozliczaniu projektu, aby wszystkie korzyści
zostały faktycznie przez Klientów osiągnięte.

Instruktaż z realizacji projektu UE
Koordynacja procedur zakupowych
Bieżące rozliczanie i kontakt z instytucjami finansującymi
Opracowywanie wniosków o płatność