Nagrody
i wyróżnienia

ADM Consulting Group S.A. może poszczycić się bardzo wysoką skutecznością swoich działań. Od lat jesteśmy w czołówce rankingów firm doradczych w Polsce.

ADM Consulting Group S.A.

może poszczycić się bardzo wysoką skutecznością swoich działań. Od lat jesteśmy w czołówce rankingów firm doradczych w Polsce.
Nasza wysoka skuteczność oraz jakość świadczonych usług została doceniona m.in. przez miesięcznik Forbes, który uplasował nas w ścisłej czołówce rankingu firm doradczych w Polsce, przyznając
I miejsce w kategorii: Regionalne Programy Operacyjne (2010r.).

Zajmujemy również czołowe pozycje w corocznych rankingach Magazynu Fundusze Europejskie, m.in. I miejsce w kategorii: Kredyt na Innowacje Technologiczne (2019r.). Jakość naszej pracy została doceniona również m.in. przez Redakcję Biznes Raportu Gazety Prawnej, co zaowocowało przyznaniem nagrody i tytułu „Jakość Roku” w latach 2009 – 2011 w zakresie „Pozyskiwania źródeł zewnętrznego finansowania”.

Magazyn Fundusze Europejskie

Magazyn Fundusze Europejskie od wielu lat prezentuje cykliczne rankingi firm doradczych. ADM Consulting Group S.A. od początku swej działalności zajmuje wysokie i rokrocznie coraz wyższe miejsca w rozmaitych kategoriach rankingów. Poniżej prezentujemy osiągnięcia
w najważniejszych kategoriach rankingów.

Ranking za okres 2018
I miejsce
I miejsce w kategorii ilości dofinansowanych projektów - 3.2.2 POIR Kredyt na Innowacje Technologiczne
I miejsce w kategorii wartości dofinansowanych projektów - 3.2.2 POIR Kredyt na Innowacje Technologiczne
I miejsce w kategorii wartości pozyskanych dotacji - 3.2.2 POIR Kredyt na Innowacje Technologiczne
I miejsce w kategorii działania 1.3 POIiŚ - Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach
I miejsce w kategorii działania 1.6.1 POIiŚ - Źródła wysokosprawnej kogeneracji
I miejsce w kategorii wartości pozyskanych dotacji w ramach RPO Warmińsko-Mazurskie
I miejsce w kategorii ilości pozyskanych dotacji w ramach RPO Warmińsko-Mazurskie
I miejsce w kategorii ilości dofinansowanych projektów dla MŚP
II miejsce
II miejsce w kategorii ilości dofinansowanych projektów – klasyfikacja ogólna
II miejsce w kategorii wartości pozyskanych dotacji – PO Inteligentny Rozwój
II miejsce w kategorii ilości dofinansowanych projektów – PO Inteligentny Rozwój
II miejsce w kategorii ilości pozyskanych dotacji na projekty typu – Badania i Rozwój
II miejsce w kategorii ilości pozyskanych dotacji – 1.1.1 POIR – Szybka Ścieżka
II miejsce w kategorii wartości dofinansowanych projektów – PO Inteligentny Rozwój
II miejsce w kategorii działania 1.5 POIiŚ - Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu
II miejsce w kategorii ilości dofinansowanych projektów w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych
II miejsce w kategorii wartości pozyskanych dotacji w ramach RPO Podkarpackie
II miejsce w kategorii ilości pozyskanych dotacji w ramach RPO Podkarpackie
II miejsce w kategorii wartości pozyskanych dotacji w ramach RPO Pomorskie
II miejsce w kategorii ilości pozyskanych dotacji w ramach RPO Pomorskie
II miejsce w kategorii ilości pozyskanych dotacji z Regionalnych Programów Operacyjnych – środki z EFRR
II miejsce w kategorii wartości pozyskanych dotacji dla MŚP
II miejsce w kategorii wartości dofinansowanych projektów dla MŚP
III miejsce
III miejsce w kategorii wartości pozyskanych dotacji na projekty typu – Badania i Rozwój
III miejsce w kategorii wartości pozyskanych dotacji na projekty typu – sieci ciepłownicze
III miejsce w kategorii ilości pozyskanych dotacji na projekty typu – sieci ciepłownicze
III miejsce w kategorii ilości pozyskanych dotacji w ramach RPO Dolnośląskie
III miejsce w kategorii ilości pozyskanych dotacji w ramach RPO Mazowieckie
IV miejsce
IV miejsce w kategorii wartości pozyskanych dotacji – 2.1 POIR – Infrastruktura B+R
IV miejsce w kategorii ilości dofinansowanych projektów – 2.1 POIR – Infrastruktura B+R
IV miejsce w kategorii wartości dofinansowanych projektów – 2.1 POIR – Infrastruktura B+R
IV miejsce w kategorii wartości pozyskanych dotacji w ramach RPO Dolnośląskie
IV miejsce w kategorii ilości pozyskanych dotacji w ramach RPO Śląskie
IV miejsce w kategorii wartości pozyskanych dotacji w ramach RPO Zachodniopomorskie
IV miejsce w kategorii ilości pozyskanych dotacji w ramach RPO Zachodniopomorskie
V miejsce
V miejsce w kategorii wartości pozyskanych dotacji – 1.1.1 POIR – Szybka Ścieżka
V miejsce w kategorii wartości dofinansowanych projektów – 1.1.1 POIR – Szybka Ścieżka
V miejsce w kategorii wartości pozyskanych dotacji – klasyfikacja ogólna
V miejsce w kategorii wartości dofinansowanych projektów – klasyfikacja ogólna
V miejsce w kategorii projektów 3.2.1 POIR – Badania na rynek
V miejsce w kategorii ilości pozyskanych dotacji – PO Infrastruktura i Środowisko
V miejsce w kategorii wartości pozyskanych dotacji w ramach RPO Mazowieckie
V miejsce w kategorii wartości pozyskanych dotacji w ramach RPO Śląskie
VI miejsce
VI miejsce w kategorii ilości pozyskanych dotacji na projekty dla dużych przedsiębiorstw
VI miejsce w kategorii wartości projektów dofinansowanych z Regionalnych Programów Operacyjnych – środki z EFRR
VII miejsce
VII miejsce w kategorii wartości dofinansowanych projektów – PO Infrastruktura i Środowisko
VII miejsce w kategorii wartości pozyskanych dotacji z Regionalnych Programów Operacyjnych – środki z EFRR
VII miejsce w kategorii wartości dofinansowanych projektów dla dużych przedsiębiorstw
Ranking za okres 2017
I miejsce
I miejsce w kategorii liczby dofinansowanych projektów POIR
I miejsce w kategorii liczby dofinansowanych projektów B+R
I miejsce w kategorii liczby dofinansowanych projektów dla małych i średnich firm
I miejsce w kategorii liczby dofinansowanych projektów z Bonu na innowacje (2.3.2 POIR)
I miejsce w kategorii wartości pozyskanych dotacji z Bonu na innowacje (2.3.2 POIR)
I miejsce w kategorii wartości dofinansowanych projektów z Bonu na innowacje (2.3.2 POIR)
II miejsce
II miejsce w kategorii ilości projektów, którym przyznano dotacje
II miejsce w kategorii wartości pozyskanych dotacji dla małych i średnich firm
II miejsce w kategorii liczby dofinansowanych projektów z Kredytu na innowacje technologiczne (3.2.2 POIR)
II miejsce w kategorii wartości pozyskanych dotacji z Kredytu na innowacje technologiczne (3.2.2 POIR)
II miejsce w kategorii wartości dofinansowanych projektów z Kredytu na innowacje technologiczne (3.2.2 POIR)
II miejsce w kategorii liczby dofinansowanych projektów z NFOŚiGW
II miejsce w kategorii liczby dofinansowanych projektów dla Sieci ciepłowniczych i chłodniczych dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji
III miejsce
III miejsce w kategorii wartości dofinansowanych projektów dla małych i średnich firm
III miejsce w kategorii wartości dofinansowanych projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w RPO
III miejsce w kategorii liczby dofinansowanych projektów Szybkiej ścieżki (1.1 POIR)
III miejsce w kategorii wartości pozyskanych dotacji Szybkiej ścieżki (1.1 POIR)
III miejsce w kategorii wartości dofinansowanych projektów Szybkiej ścieżki (1.1 POIR)
III miejsce w kategorii wartości pozyskanych dotacji dla projektów B+R
III miejsce w kategorii wartości dofinansowanych projektów B+R
III miejsce w kategorii liczby dofinansowanych projektów dla Sieci ciepłowniczych
III miejsce w kategorii Efektywnej dystrybucji ciepła i chłodu w POIŚ
III miejsce w kategorii wartości dofinansowanych projektów dla Sieci ciepłowniczych i chłodniczych dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji
III miejsce w kategorii wartości pozyskanych dotacji z NFOŚiGW
III miejsce w kategorii wartości dofinansowanych projektów z NFOŚiGW
IV miejsce
IV miejsce w kategorii liczby dofinansowanych projektów RPO
IV miejsce w kategorii wartości dofinansowanych projektów z Badań na rynek (3.2.1 POIR)
IV miejsce w kategorii liczby dofinansowanych projektów z Badań na rynek (3.2.1 POIR)
IV miejsce w kategorii wartości dofinansowanych projektów dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
V miejsce
V miejsce w kategorii wartości pozyskanych dotacji POIR
V miejsce w kategorii wartości dofinansowanych projektów POIR
VI miejsce
VI miejsce według wartości pozyskanych dotacji z Badań na rynek (3.2.1 POIR)
VI miejsce w kategorii wartości pozyskanych dotacji dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Ranking za okres 2016
I miejsce
I miejsce w kategorii Najskuteczniejsze firmy doradcze według średniej wartości uzyskanych dotacji
I miejsce w kategorii Najskuteczniejsze firmy doradcze według wartości dofinansowanych projektów
I miejsce w kategorii liczby dofinansowanych projektów dla małych i średnich firm
I miejsce w kategorii wartości przyznanych dotacji dla małych i średnich firm
I miejsce w kategorii wartości dofinansowanych projektów małych i średnich firm
I miejsce w kategorii liczby dofinansowanych projektów POIR
I miejsce w kategorii liczby dofinansowanych projektów Badania na rynek (3.2.1 POIR)
I miejsce w kategorii wartości dotacji Badania na rynek (3.2.1 POIR)
I miejsce w kategorii wartości dofinansowanych projektów Badania na rynek (3.2.1 POIR)
I miejsce w kategorii liczby dofinansowanych projektów B+R
I miejsce w kategorii liczby dofinansowanych projektów Szybkiej Ścieżki (1.1.1 POIR)
I miejsce według liczby dofinansowanych projektów BON na innowacje dla MŚP (2.3.2 POIR)
I miejsce według wartości dotacji BON na innowacje dla MŚP (2.3.2 POIR)
I miejsce według wartości dofinansowanych projektów BON na innowacje dla MŚP (2.3.2 POIR)
I miejsce w kategorii wartości dofinansowanych projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego
I miejsce w kategorii liczby dofinansowanych projektów z NCBR
I miejsce w kategorii wartości dotacji z NCBR
I miejsce w kategorii wartości dofinansowanych projektów z NCBR
I miejsce w kategorii wartości dotacji z NFOŚiGW
I miejsce w kategorii wartości dofinansowanych projektów z NFOŚiGW
II miejsce
II miejsce w kategorii Najskuteczniejsze firmy doradcze według wartości pozyskanych dotacji
II miejsce w kategorii liczby dofinansowanych projektów z Kredytu na innowacje technologiczne (3.2.2 POIR)
II miejsce w kategorii wartości dotacji z Kredytu na innowacje technologiczne (3.2.2 POIR)
II miejsce w kategorii wartości dofinansowanych projektów z Kredytu na innowacje technologiczne (3.2.2 POIR)
II miejsce w kategorii liczby dofinansowanych projektów RPO
II miejsce w kategorii liczby dofinansowanych projektów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w RPO
II miejsce w kategorii wartości przyznanych dotacji POIR
II miejsce w kategorii wartości dofinansowanych projektów POIR
II miejsce w kategorii wartości dotacji z efektywności energetycznej
II miejsce w kategorii wartości dofinansowanych projektów z efektywności energetycznej
II miejsce w kategorii liczby dofinansowanych projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego
II miejsce w kategorii wartości dotacji z Norweskiego Mechanizmu Finansowego
II miejsce w kategorii liczby dofinansowanych projektów z NFOŚiGW
III miejsce
III miejsce w kategorii wartości dotacji z projektów B+R
III miejsce w kategorii wartości przyznanych dotacji Szybkiej Ścieżki (1.1.1 POIR)
III miejsce w kategorii wartości dofinansowanych projektów Szybkiej Ścieżki (1.1.1 POIR)
III miejsce w kategorii wartości przyznanych dotacji POIiŚ
IV miejsce
IV miejsce w kategorii liczby dofinansowanych projektów dla dużych przedsiębiorstw
IV miejsce w kategorii wartości dofinansowanych projektów dla dużych przedsiębiorstw
IV miejsce w kategorii wartości dofinansowanych projektów B+R
IV miejsce w kategorii wartości dofinansowanych projektów POIiŚ
IV miejsce w kategorii liczby dofinansowanych projektów POIiŚ
IV miejsce w kategorii liczby dofinansowanych projektów Programu Operacyjnego Polska Wschodnia
IV miejsce w kategorii wartość dofinansowanych projektów z ZUS
V miejsce
V miejsce w kategorii wartości przyznanych dotacji dla dużych przedsiębiorstw
V miejsce w kategorii liczby dofinansowanych projektów z efektywności energetycznej
V miejsce w kategorii liczby dofinansowanych projektów z ZUS
VI miejsce
VI miejsce w kategorii wartości dotacji Programu Operacyjnego Polska Wschodnia
VI miejsce w kategorii wartości dofinansowanych projektów Programu Operacyjnego Polska Wschodnia
Ranking za okres 2014
I miejsce
I miejsce w kategorii projektów dofinansowanych w ramach dotacji z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
II miejsce
II miejsce w kategorii ilości dofinansowanych projektów w ramach PO Innowacyjna Gospodarka
II miejsce w kategorii ilości dofinansowanych projektów ogółem
III miejsce
III miejsce w kategorii ilości dofinansowanych projektów dla MŚP
III miejsce w kategorii ilości dofinansowanych projektów dla dużych przedsiębiorstw
III miejsce w kategorii ilości dofinansowanych projektów w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych
IV miejsce
IV miejsce w kategorii wartości dofinansowanych projektów dla MŚP
IV miejsce w kategorii wartości dofinansowanych projektów dla dużych przedsiębiorstw
V miejsce
V miejsce w kategorii wartości dofinansowanych projektów ogółem
VI miejsce
VI miejsce w kategorii wartości dofinansowanych projektów w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych
VI miejsce w kategorii wartości dofinansowanych projektów w ramach PO Innowacyjna Gospodarka
Ranking za okres 2012
I miejsce
I miejsce w kategorii wartości dofinansowanych projektów w ramach Kredytu Technologicznego
I miejsce w kategorii ilości dofinansowanych projektów w ramach Kredytu Technologicznego
II miejsce
II miejsce w kategorii ilości dofinansowanych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
II miejsce w kategorii wartości dofinansowanych projektów w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych
II miejsce w kategorii ilości dofinansowanych projektów w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych
II miejsce w kategorii ilości dofinansowanych projektów w ramach dotacji na e-biznes
III miejsce
III miejsce w kategorii wartości dofinansowanych projektów dla małych i średnich przedsiębiorstw
III miejsce w kategorii wartości dofinansowanych projektów w ramach dotacji na e-biznes
IV miejsce
IV miejsce w kategorii ilości dofinansowanych projektów ogółem
IV miejsce w kategorii ilości dofinansowanych projektów dla małych i średnich przedsiębiorstw
IV miejsce w kategorii wartości dofinansowanych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
VI miejsce
VI miejsce w kategorii wartości dofinansowanych projektów ogółem
Ranking za okres 2011
II miejsce
II miejsce w kategorii wartości dofinansowanych projektów w ramach dotacji na e-biznes
II miejsce w kategorii ilości dofinansowanych projektów w ramach dotacji na e-biznes
II miejsce w kategorii ilości dofinansowanych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
III miejsce
III miejsce w kategorii ilości dofinansowanych projektów dla małych i średnich przedsiębiorstw
IV miejsce
IV miejsce w kategorii ilości dofinansowanych projektów ogółem
IV miejsce w kategorii wartości dofinansowanych projektów w ramach Kredytu Technologicznego
IV miejsce w kategorii ilości dofinansowanych projektów w ramach Kredytu Technologicznego
V miejsce
V miejsce w kategorii ilości dofinansowanych projektów w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych
VI miejsce
VI miejsce w kategorii wartości dofinansowanych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Ranking za okres 2010
III miejsce
III miejsce w kategorii ilości dofinansowanych projektów dla małych i średnich przedsiębiorstw
III miejsce w kategorii ilości dofinansowanych projektów w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych
V miejsce
V miejsce w kategorii ilości dofinansowanych projektów ogółem
VI miejsce
VI miejsce w kategorii ilości dofinansowanych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Ranking za okres 2009
IV miejsce
IV miejsce w kategorii ilości dofinansowanych projektów dla małych i średnich przedsiębiorstw
IV miejsce w kategorii wartości dofinansowanych projektów w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych
IV miejsce w kategorii ilości dofinansowanych projektów w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych
VI miejsce
VI miejsce w kategorii wartości dofinansowanych projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
VI miejsce w kategorii ilości dofinansowanych projektów ogółem
Ranking za okres 2007-2013
I miejsce
I miejsce w kategorii projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
II miejsce
II miejsce w kategorii ilości dofinansowanych projektów dla MŚP
II miejsce w kategorii ilości dofinansowanych projektów w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych
II miejsce w kategorii ilości dofinansowanych projektów w ramach Kredytu Technologicznego
III miejsce
III miejsce w kategorii ilości dofinansowanych projektów ogółem
III miejsce w kategorii ilości dofinansowanych projektów w ramach PO Innowacyjna Gospodarka
III miejsce w kategorii wartości dofinansowanych projektów w ramach Kredytu Technologicznego
IV miejsce
IV miejsce w kategorii wartości projektów dofinansowanych z innych źródeł
VI miejsce
VI miejsce w kategorii ilości dofinansowanych projektów w ramach PO Ryby
Magazyn Forbes
Raport – Rynek usług doradczych (2010r.) 1 miejsce w kategorii: Regionalne programy Operacyjne
Dziennik Gazeta Prawna
„Jakość Roku” w latach 2009 – 2011
w zakresie „Pozyskiwania źródeł zewnętrznego finansowania”
Złote Godło Quality International
ADM Consulting Group S.A. dwukrotnie zdobyło (w latach 2012 – 2013) Złote Godło w kategorii IQ Services w Programie Najwyższa Jakość Quality International 2013.

Złote Godło to najwyższe wyróżnienie konkursu Najwyższa Jakość Quality International.
Portfel.pl
Czołowe miejsca w rankingu firm doradczych portalu portfel.pl za lata 2007-2010, w kategoriach: Kwota pozyskanych dotacji z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Kwota pozyskanych dotacji z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki