Case Studies

Elbląski Park Technologiczny

Rozwój Polski Wschodniej

Dzięki dotacjom UE stworzyliśmy pierwszy Park Technologiczny na Warmii i Mazurach

Paweł Lulewicz – Dyrektor EPT

Historia Sukcesu
Elbląski Park Technologiczny

Elbląski Park Technologiczny (EPT) to 67,7 ha terenów inwestycyjnych znajdujących się w północnej części miasta na obszarze Modrzewiny, będącej jedną z najbardziej atrakcyjnych dzielnic Elbląga. Park jest pomostem pomiędzy nauką a gospodarką, miejscem, w którym następuje koncentracja podmiotów obu wspomnianych sfer umożliwiająca dynamiczny rozwój współpracy pomiędzy nimi. Obszar Parku podzielony jest na 6 subparków, w których lokowane są zróżnicowane moduły technologiczne z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą.

Podstawowym zadaniem EPT jest stworzenie sprzyjających warunków do podejmowania działalności gospodarczej, inwestycyjnej i badawczej. Nowoczesny kompleks technologiczny zapewnia przedsiębiorcom możliwość dzierżawy wolnych obszarów i powierzchni biurowych, a także korzystania z infrastruktury oraz profesjonalnych usług doradczych, transfer technologii oraz pomoc w pozyskaniu środków finansowych, w tym funduszy unijnych.