Kariera

Jeśli chcesz dołączyć do jednego z najlepszych i najskuteczniejszych zespołów w dziedzinie pozyskiwania finansowania inwestycji w naszym kraju, to dobrze trafiłeś. Stanowimy dynamiczną i zgraną grupę ekspertów, która dzięki unikalnym kompetencjom i sprawnej pracy zespołowej potrafi sprostać nawet najbardziej wymagającym projektom.

Dołącz do naszego zespołu

W zależności od indywidualnych doświadczeń, kompetencji i predyspozycji, oferujemy pracę na stanowiskach związanych z obsługą dotacji UE oraz projektów biznesowych w różnych kategoriach o zróżnicowanym zakresie obowiązków.

STRUKTURA I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU
Nasza organizacja pracy opiera się na 3 działach kompetencyjnych: 1 - doradztwo biznesowe i pozyskiwanie klientów, 2 - analityczne opracowanie projektów, 3 – obsługa i rozliczanie wniosków UE.
Wszystkie w/w działy pracują wspólnie przy realizacji poszczególnych projektów naszych Klientów, jednak z uwagi na złożoność materii odpowiadają za wybrane obszary tematyczne. Taki podział obowiązków pozwala nam najlepiej wykorzystać predyspozycje i kompetencje naszych ludzi jednocześnie optymalizując czas pracy niezbędny do osiągnięcia celu – „pracujemy mądrze - nie długo”

Zobacz oferty
Struktura i możliwości rozwoju - 3 DZIAŁY
doradztwo i pozyskiwanie Klientów

Aktywne pozyskiwanie nowych Klientów oraz obsługa dotychczasowych

Doradztwo przy doborze najefektywniejszych programów finansowania inwestycji

Przygotowywanie ofert i negocjowanie warunków umów z Klientami

opracowywanie dokumentacji i analiz

Przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnych w ramach projektów UE jak i innych źródeł finansowania

Opracowywanie biznes planów i studiów wykonalności, strategii, analiz

Przygotowywanie analiz i prognoz finansowych dla projektów UE (zakres nieobowiązkowy)

rozliczanie projektów UE

Rozliczanie projektów inwestycyjnych oraz B+R współfinansowanych dotacjami UE

Przygotowywanie sprawozdań okresowych oraz wniosków o płatność

Pomoc w prawidłowej realizacji procesów zakupowych w ramach projektów UE

Ścieżka rozwoju
Młodszy Specjalista

Młodszy specjalista jest włączany do projektów prowadzonych przez specjalistów i starszych specjalistów. Bierze udział w podstawowych szkoleniach i podnosi swoje kompetencje. W trakcie pracy oprócz realizacji swoich obowiązków, poznaje styl pracy oraz standardy pracy w ADM Consulting Group S.A.

 • po 12 miesiącach zdobywania doświadczeń możliwy awans na stanowisko specjalisty.
Specjalista

Specjalista realizuje samodzielnie projekty pod nadzorem managera. Odpowiada za całość projektu bądź jego wybrane obszary. Bierze udział w specjalistycznych szkoleniach i kursach związanych wybranymi kompetencjami.

 • po 3 latach i osiągnięciu określonych wyników możliwy awans na stanowisko starszego specjalisty.
STARSZY Specjalista

Stanowisko starszego specjalisty wymaga największej samodzielności i decyzyjności:

 • odpowiada za całościową realizację, jakość, terminowość wykonania i skuteczność podejmowanych działań,
 • utrzymuje stały kontakt z Klientami
 • kreuje i ustala strategię realizacji projektu
 • odpowiada za udzielanie rekomendacji Klientom
 • z ramienia Klienta uczestniczy w spotkaniach z podmiotami trzecimi
 • koordynuje, wspiera i szkoli młodszych specjalistów
 • poszerza specjalistyczną wiedzę poprzez szkolenia
MANAGER

Osoba na stanowisku managera poza faktem bycia wysokiej klasy specjalistą w swojej dziedzinie, otrzymuje obowiązki kierowania własnym zespołem składającym się z grupy od 4-10 osób. Główne zadania managera, poza pracą ekspercką skupiają się na:

 • organizacji pracy i podziale zadań w zespole
 • koordynowaniu wielu równocześnie realizowanych projektów
 • utrzymaniu najwyższej jakości pracy swojego zespołu
 • podejmowaniu strategicznych decyzji w pracy nad poszczególnymi projektami
 • okresowej ocenie zespołu i rekomendacji zmian i kierunków podnoszenia kwalifikacji

Po kilku latach pracy na stanowisku menedżera, doskonałych wynikach pracy oraz wniesieniu trwałych wartości budujących sukcesy przedsiębiorstwa, menadżer może zostać promowany na Partnera/Członka Zarządu – najwyższe stanowisko w ADM Consulting Group.

PARTNER / członek zarządu
 • Odpowiada za wizerunek spółki
 • buduje pozycję rynkową
 • pracuje nad kierunkiem i strategią rozwoju
 • nadzoruje pracę managerów
 • aktywnie działa w kierunku budowania nowych produktów i kompetencji
 • rozwija sieć partnerów zewnętrznych
Benefity
atrakcyjne wynagrodzenie
podstawowe oraz wysokie premie
pakiety prywatnej opieki medycznej
pakiety sportowe
udział w specjalistycznych szkoleniach
udział w projektach i zdobywanie nowych doświadczeń eksperckich
pracę w przyjaznej atmosferze
Oferty pracy