Nagrody
i wyróżnienia

Od 2007 roku ADM Consulting Group S.A. świadczyła usługi doradcze ponad 1500 podmiotom gospodarczym, a dzięki naszej pomocy wartość środków pozyskanych na inwestycję wyniosła ponad 3 mld PLN.

5 887 647 PLN
Pozyskanie dofinansowania
dla projektu badawczego (konsorcjum) w ramach INNOCHEM
16 621 795 PLN
Pozyskanie dofinansowania
dla projektu badawczo-rozwojowego w ramach POIR 1.1.1
16 797 050 PLN
Pozyskanie dofinansowania
i rozliczenie 3 projektów inwestycyjnego w ramach RPO I POIR
107 856 671 PLN
Pozyskanie dofinansowania
i rozliczanie 11 projektów infrastrukturalnych grupy w ramach POIŚ, RPO, NFOŚiGW
15 362 000 PLN
Pozyskanie dofinansowania
i rozliczenie 5 projektów inwestycyjnych w ramach RPO I POIG
18 792 450 PLN
Pozyskanie dofinansowania
i rozliczenie 2 projektów inwestycyjnych w ramach RPO I POIR 3.2.1