Case Studies

Miasto Gdańsk

Infrastruktura

Aktywizacja dróg wodnych w Gdańsku to wieloletni program budowy przystanków tramwaju wodnego oraz licznych przystani żeglarskich i kajakowych

Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych

Historia Sukcesu

Gdańsk posiada 109 km szlaków wodnych. Należą do nich między innymi Martwa Wisła, Wisła Śmiała, Motława i jej dopływy (Motława Stara i Nowa) oraz Opływ Motławy. Dzięki aktywizacji tych dróg wodnych, miasto stanie się jednym z ważniejszych punktów na międzynarodowej drodze wodnej.

Projekt: „Program ożywienia dróg wodnych w Gdańsku” jest współfinansowany w ramach Działania 6.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.
Celem projektu było wykreowanie lokalnych produktów o znaczeniu ponadregionalnym m.in. stworzenie możliwości zwiedzania miasta drogą wodną, odpoczynku i rekreacji nad wodą oraz utrzymanie bezpieczeństwa na szlaku wodnym i w jego okolicy.
W ramach inwestycji zrealizowano następujące zadania:

  • przystań przy ul. Żabi Kruk dla małych jednostek pływających,
  • przystań żeglarską przy ul. Sienna Grobla II,
  • przystań żeglarską przy ul. Tamka.