Case Studies

Muzeum Wsi Mazowieckiej

Infrastruktura i Turystyka

Dzięki dotacjom UE zbudujemy zaplecze konferencyjno-rekreacyjne będące uzupełnieniem kompleksu muzealnego.

Anna Rzeszotarska – Kierownik Działu Administracji i Inwestycji

Historia Sukcesu Muzeum Wsi Mazowieckiej

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu jest samorządową instytucją kultury obejmującą skansen mazowieckiej wsi rzędowej, budynek ratusza miejskiego będący miejscem wystaw czasowych oraz Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu (oddział). Muzeum Wsi Mazowieckiej obejmuje zabytki nie tylko w formie budynków, ale również układ przestrzenny oraz elementy wchodzące w jego skład, np. specyficzny dla danego terenu drzewostan. Muzeum Wsi Mazowieckiej jest odbiorcą licznych nagród za swoją działalność: m.in. nagrody w konkursie „Mazowiecka Firma Roku” oraz tytułu Mazowieckiej Firmy Dziesięciolecia w kategorii: działalność kulturalna w latach 2011 i 2012.