Audyt i koncepcje
technologiczne

Realizujemy kompleksowe projekty z zakresu oceny procesów produkcyjnych/usługowych. Identyfikując tzw. „wąskie gardła” oraz kosztochłonne rozwiązania dokonujemy głębokiej analizy, modelujemy oraz proponujemy zastosowanie innowacyjnych technologii wprowadzając firmy na wyższy poziom efektywności.

Przez ostanie lata działalności skupiliśmy się na wspieraniu naszych Klientów przy zaawansowanych projektach łączących naukę
z biznesem.

Dzięki temu wypracowaliśmy w naszych zespołach unikatowe kompetencje doradcze, które pozwalają nam w sposób obiektywny oceniać procesy i modele działalności stosowane przez naszych Klientów, a także (o ile to możliwe) proponować wartościowe zmiany. Dzięki doświadczeniu, a także rozległym kontaktom w świecie nauki jak i biznesu, implementujemy innowacyjne i przede wszystkim skuteczne rozwiązania, które sprawdziły się w różnych branżach i dziedzinach przełamując bariery na drodze dalszego wzrostu naszych Klientów.

Nasza oferta skierowana jest do podmiotów, które:
01. Pragną zmierzyć się z wysokimi kosztami osobowymi (automatyzacja)
03. Planują skalowanie swojego biznesu
02. Potrzebują poprawić efektywność ekonomiczną oraz jakość
04. Poszukują innowacji oraz dostosowują się do założeń przemysłu 4.0
Korzyści
Dostęp
do wykwalifikowanego zespołu specjalistów
Ocena i diagnoza
dokonana przez obiektywnych, niezależnych ekspertów
Sieć
kilkudziesięciu technologów i dostawców innowacyjnych rozwiązań
Kompleksowy projekt
zawierający analizę barier, opracowanie nowych procesów i technologii, ocena efektywności ekonomicznej, pozyskanie finansowania oraz nadzór nad realizacją.
Co oferujemy
Audyt i mapowanie procesów
Graficzne przedstawienie wszystkich procesów w przedsiębiorstwie
Benchmark na tle branży
Analiza efektywności
Opracowanie mapy obrazującej daną firmę – dokument wspierający zarząd/właściciela
Określenie krytycznych elementów procesu i faktorów sukcesu
Ocena poszczególnych obszarów w przedsiębiorstwie
Identyfikacja pozycji wpływających negatywnie na procesy
Określenie czynników sukcesu oraz strategia intensyfikacji ich oddziaływania
Precyzyjne określenie wąskich gardeł i rekomendacja zmian
Ocena stanu technologii oraz propozycja wdrożenia usprawnień/automatyzacji
Badanie stanu technologicznego przedsiębiorstwa produkcja/usługi/IT
Reaserch rynkowy dostępnych rozwiązań
Projektowanie indywidualnych procesów automatyzacji, dostosowanych do specyfiki Klienta (we współpracy z Partnerami)
Wsparcie doradcze w zakresie transferu technologii
Opracowanie modelu finansowego wdrożenia zmian oraz pozyskanie finansowania
Pomoc w opracowaniu budżetu projektu
Opracowanie modelu finansowego planowanej inwestycji
Pomoc w pozyskaniu finansowania (dotacje UE, dług, IPO, VC)
Nadzór nad finansową i techniczną realizacją wprowadzanych zmian