Badania i analizy
rynku

Specjalizujemy się w prowadzeniu indywidualnych badań i analiz rynkowych zarówno na rynku polskim jak i zagranicznym. Podejmowanie działań rozwojowych w dynamicznie zmieniających się warunkach biznesowych zawsze związane jest z pewnym ryzykiem. Skuteczna jego minimalizacja oraz osiągnięcie stabilnej przewagi nad konkurencją wymaga trafnego podejmowania decyzji w oparciu o informacje płynące z rynku. Jest to możliwe dzięki badaniom rynku - pozwalają one pozyskać wiarygodne dane na temat rynkowych mechanizmów, zachodzących na nich zjawisk i procesów oraz trendów.

Szczegółowe informacje na temat wartości oraz wielkości rynku oraz wiarygodne prognozy rynkowe

(oparte na indywidualnie przeprowadzonym badaniu) – to niezbędny element każdej strategii, na podstawie której podejmowane będą kluczowe decyzje biznesowe.

Nasza oferta skierowana jest do podmiotów, które:
01. Potrzebują rzetelnych informacji o rynku, na którym funkcjonują
03. Opracowują strategię rozwoju
02. Analizują możliwość ekspansji zagranicznej
04. Opracowują scenariusze inwestycyjne w oparciu o prognozowane dane rynkowe
Korzyści
Dostęp
do doświadczonego zespołu analityków biznesowych
Indywidualnie
przeprowadzone badanie z uwzględnieniem indywidualnych cech produktów/usług
Interpretacja
zebranych danych przez naszych konsultantów i wskazanie rekomendacji
Sieć
krajowych i zagranicznych konsultantów
Dostęp
do narzędzi i międzynarodowych baz danych
Co oferujemy
badanie rynku krajowego i zagranicznych
Przegląd struktury rynku
Trendy na rynku
Poziom wzrostu rynku
Wielkość i chłonność rynku
Analiza konkurencji
Kanały dystrybucji
Faktory sukcesu
Analiza otoczenia biznesowego
Przegląd nisz rynkowych
strategie ekspansji zagranicznej i analizy eksportowe
Analiza pozycji konkurencyjnej oraz zdolności eksportowych
Identyfikacja i badanie rynków docelowych działalności eksportowej
Analiza konkurencyjności na każdym ze wskazanych rynków docelowych
Ocena szans wprowadzenia danego produktu/usługi na konkretny rynek
Selekcję potencjalnych partnerów handlowych (long list)
Analiza otoczenia biznesowego i prawnego na wybranych rynkach
Organizacja misji gospodarczych
Wsparcie w prowadzeniu rozmów handlowych i negocjacjach