Długofalowy budżet UE na lata 2021-2027 – co warto o nim wiedzieć?

Zdecydowana większość przedsiębiorców, planując nowe inwestycje poszukuje możliwości wykorzystania w tym celu dotacji UE. Przez kilka ostatnich lat, sytuacja była ustabilizowana, gdyż większość projektów współfinansowanych dotacjami była realizowana w ramach kilku głównych programów dostępnych od 2014 roku (budżet UE 2014-2020), które w trakcie tych lat zmieniały się stosunkowo nieznacznie. Jednak wraz z rokiem 2021 nadeszło wiele zmian, które istotnie przekształcają standardowe ścieżki postępowania w zakresie pozyskiwania środków w ramach pomocy publicznej. Z tego artykułu dowiesz się, jakie czekają na Ciebie nowe wymagania i jak sobie najlepiej z nimi poradzić. 

Dotychczas standardowa ścieżka postępowania wyglądała tak, że przedsiębiorca przekazywał firmie doradczej informacje o planowanych inwestycjach. Następnie były one weryfikowane czy i ewentualnie z których z dostępnych programów można je dofinansować. Na tej podstawie ustalano warunki wzajemnej współpracy i firma doradcza opracowywała dla Klienta projekt, czyli dokumentację aplikacyjną w danym naborze wniosków o dofinansowanie. 

 

 

Nadchodzące zmiany 

Obecnie jesteśmy na etapie przejściowym, gdzie:

a) dotychczasowe programy z perspektywy 2014-2020 w zasadzie się skończyły, a ewentualne dodatkowe konkursy organizowane i ogłaszane są doraźnie – w momencie, kiedy instytucje finansujące znajdują niewykorzystane jeszcze środki z poprzedniego budżetu. W ramach takich dodatkowych konkursów, często wprowadzane są zmiany zasad przyznawania takich dotacji, które mogą zarówno ograniczać jaki ułatwiać do nich dostęp.

b) nowe programy w ramach budżetu 2021-2027 są jeszcze w trakcie konsultacji, negocjacji i opracowywania założeń. Znamy już pewne ramy i kierunki wsparcia, jednak są one jeszcze na etapie stosunkowo ogólnym i ulegają zmianom. Dynamika tych zmian jest wysoka i często, niemal na bieżąco pojawiają się nowe informacje, bardzo istotne z punktu widzenia przedsiębiorców. To co jest dziś pewne, to że zmiany w stosunku do poprzednich programów będą istotne i znaczące.

c) w związku z pandemią COVID-19, Unia Europejska przyjęła dodatkowy budżet zwany Next Generation EU – w Polsce określany jako Fundusz Odbudowy. Są to kolejne miliardy EUR (łącznie z budżetem 2021-2027 to ponad 776 mld zł w tym 623 mld w dotacjach) planowane do wdrożenia w gospodarkę Polski poprzez szereg dotacji inwestycyjnych i form wsparcia. Jednak ten program również jest zupełną nowością. Jest w trakcie opracowywania i podobnie jak programy w ramach budżetu 2021-2027 charakteryzuje się jeszcze znaczną dynamiką zmian w warunkach, na jakich te dofinansowania będą przyznawane.

d) dodatkowo dochodzą planowane zmiany i nowe możliwości wspierania projektów w programach krajowych oraz w Instrumentach Finansowych EOG.

 

Zasady konkursu, na który decydujesz się dziś mogą być jutro nieaktualne 

Przed polskimi beneficjentami rysuje się kumulacja możliwości finansowania projektów rozwojowych. Powoduje to wśród wielu przedsiębiorców swoisty głód i potrzebę posiadania informacji o zasadach przyznawania tych środków, ponieważ są to zupełnie nowe programy i nowe zasady. Wiele firm – w tym znakomita większość naszych Klientów poszukuje tych informacji. Ilość zapytań o weryfikację planów inwestycyjnych pod kątem dostępnych dofinansowań rośnie lawinowo. Dotychczasowa praktyka, gdzie zapoznawaliśmy się z planami inwestycyjnymi Klienta, a następnie nakładaliśmy to na mapę dostępnych programów wybierając najkorzystniejsze rozwiązania, nie jest dziś optymalna z uwagi na zbyt niski poziom zaawansowania prac nad programami oraz w związku z częstymi wprowadzanymi zmianami. 

Podobnie jest z firmami średnimi i dużymi, które często zlecają nam opracowanie audytu możliwości uzyskania wsparcia, który przygotowujemy w postaci bardzo szczegółowego raportu. Na podstawie naszego opracowania Klienci podejmują decyzję o tym, które projekty i kiedy będą realizowane. Taki audyt jest doskonałym narzędziem wspierającym w okresie ustabilizowanego działania programów UE, jednak na obecnym etapie takie rozwiązanie (szczególnie przy wieloletnich inwestycjach) po prostu bardzo szybko traci na aktualności. Często zanim Klient podejmie decyzję o wdrożeniu projektu, to sytuacja się diametralnie zmienia, tj. niektóre rozwiązania mogą być nieaktualne, a jeszcze bardziej prawdopodobne, że pojawią się nowe możliwości, atrakcyjniejsze niż te znane kwartał wcześniej. 

Dzisiaj, oczywiście informujemy swoich Klientów, jeśli nagle pojawia się nowy konkurs, a my wiemy, jakie plany inwestycyjne ma dana firma. Jednak w takich przypadkach są to działania doraźne, nie pozwalające na metodyczne planowanie inwestycji i rozwoju w firmach w dłuższym okresie i w oparciu o stabilne zasady finansowania.

Przykładowe zmiany w zasadach i warunkach pozyskania dotacji

Zawsze przy okazji zmiany budżetu UE i wprowadzaniu nowych programów w miejsce poprzednich, przekształca się też wiele istotnych aspektów z tym związanych. Nawet jeśli nazwy programów czy działań wydają się podobne, to zmiany potrafią być naprawdę istotne. 

Bardzo często zmienia się również podejście i interpretacje do wydawałoby się rzeczy stałych. Dla przykładu innowacyjność inaczej była rozumiana i inne były wobec niej oczekiwania instytucji w stosunku do wnioskodawców w programach w okresie 2004-2006, inaczej w okresie 2007-2013, jeszcze inaczej w okresie 2014-2020. Z projektów programów na lata 2021-2027 widzimy, że pojęcie innowacyjności i związanych z nią aspektów może być definiowane w jeszcze inny niż dotychczas sposób. Podobnych zmian jest oczywiście znacznie więcej i będą one kluczowe. Tak jak na przykład do konkursów, z których wykluczone były firmy duże, mogą zostać dopuszczone firmy, które nie spełniają kryteriów MŚP, natomiast będą spełniały kryteria firm rozwijających się, tzw. MidCap i Small MidCap. 

Z innych ciekawych zmian, planuje się m.in. składanie projektów tzw. wielomodułowych (dotyczących kilku różnych obszarów rozwoju przedsiębiorstwa). 

Takich przykładów jest znacznie więcej i kto się do tego odpowiednio nie przygotuje, nie wyłapie tych różnic i czasami drobnych, ale istotnych niuansów, ten nie będzie mógł skutecznie sięgnąć po środki z Unii Europejskiej w pierwszych konkursach. Będzie zmuszony uczyć się na błędach i ponawiać próbę w kolejnych edycjach, które będą znacznie później. Dlatego do osiągnięcia sukcesu, konieczna jest długofalowa praca, przygotowująca firmę do udziału w nowych rozdaniach dotacji Unii Europejskiej. 

Co dalej? 

Wychodząc naprzeciw obowiązującym i wciąż kształtującym się zmianom oraz potrzebom przedsiębiorców, stworzyliśmy usługę, jakiej jeszcze nie było – ADM Support 2.0, czyli stały monitoring i doradztwo w zakresie pozyskiwania finansowania w ramach pomocy publicznej. 

Dzięki ADM Support 2.0 będziesz cały czas na bieżąco, a do tego skutecznie przygotujesz się do pierwszych konkursów. 

ADM Support 2.0 – czym jest?

  • To wnikliwa analiza Twoich potrzeb i planów inwestycyjnych.
  • Bieżące konsultacje w zakresie aktualnych i planowanych programów dotacyjnych.
  • Stały monitoring dostępnych źródeł finansowania. 
  • Comiesięczny raport i rekomendacje. 
  • Opracowywanie wytycznych i propozycji działań zwiększających szanse na pozyskanie dofinansowania.
  • Sukcesywne przygotowywanie się do procesu aplikacyjnego.

Jako jedna z wiodących firm doradczych w Polsce, nie tylko cały czas monitorujemy nowe programy, ale też uczestniczymy we wszelkiego rodzaju konsultacjach, aby rozumieć je lepiej. Trzymamy rękę na pulsie i dostarczamy naszym Klientom najświeższe informacje. Nasze kompleksowe działania pozwalają na uniknięcie szumu informacyjnego, konieczności stałego doinformowywania się i weryfikacji tysięcy stron dokumentacji. Każdy z naszych Klientów zyskuje stałe i rzetelne źródło informacji oraz kompleksowe wsparcie doradcze, znacząco zwiększając szanse na sukces.

Szczegóły dotyczące usługi
ADM Support 2.0