Zainwestuj w mądrą strategię
w czasach niepewności, tak aby skutecznie pozyskiwać środki unijne, rozwijać przesiębiorstwo i osiągać spektakularne sukcesy.
Nowa usługa ADM Support 2.0 - stały monitoring i doradztwo
w zakresie pozyskiwania finansowania w ramach pomocy publicznej.
Wstępna konsultacja

Oferta ADM SUPPORT 2.0

Analiza Twoich potrzeb
i planów inwestycyjnych
Bieżące konsultacje w zakresie
programów dotacyjnych
Stały monitoring dostępnych
źródeł finansowania
Comiesięczny raport
i rekomendacje
Opracowanie wytycznych i propozycji działań zwiększających szanse na pozyskanie dofinansowania
Umowa na 12 miesięcy
NIE TRAĆ CZASU NA DZIAŁANIA
DORAŹNE, które nie pozwalają
na rozwój i metodyczne planowanie
inwestycji w Twojej firmie.
Nowe szanse. Ambitne plany i projekty. Rozwój.
Masz przed sobą wiele możliwości finansowania wymarzonych projektów rozwojowych w ramach budżetu 2021-2027. Wykorzystaj tę niepowtarzalną szansę!

Nasza oferta jest dla Ciebie jeśli: 

Twoja firma reprezentuje branżę produkcyjną, usługową lub technologiczną.
Chcesz dynamicznie rozwinąć swój zakład, podjąć się informatyzacji w firmie, prowadzić prace badawczo rozwojowe, wdrożyć rozwiązania proekologiczne.
Planujesz inwestycje rzędu od około 1 miliona złotych.
Potrzebujesz aktualnych i rzetelnych informacji o dostępnych konkursach i zasadach przyznawania dotacji UE.
Zasady konkursu, na który decydujesz się dziś mogą być nieaktualne już jutro

Programy, które będą pojawiać się w ramach nowego budżetu cały czas są konsultowane. Mimo, że pewne ramy i kierunki zostały już obrane, to dynamika i częstotliwość ich modyfikacji jest tak wysoka, że niemal codziennie pojawiają się nowe informacje.

To jedne z nielicznych problemów, jakie możesz napotkać na swojej drodze:

chaos i szum informacyjny
wymuszający pracochłonną
filtrację danych i wiadomości
konieczność stałego
doinformowywania się
tysiące stron dokumentacji
do weryfikacji i odseparowania
informacji istotnych
od nieistotnych
brak jednego i stałego
źródła rzetelnych
informacji
Złoty środek masz na wyciągnięcie ręki, bo jako jedna
z wiodących firm doradczych w Polsce, nie tylko monitorujemy na bieżąco nowe programy, ale staramy się aktywnie uczestniczyć w ich konsultacjach, aby wiedzieć wcześniej i rozumieć je lepiej.
Wstępna konsultacja
Dopracowana i skuteczna współpraca, która zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania Twoich projektów
Co zyskasz?
Stały monitoring

Wyznaczymy Ci opiekuna, który za Ciebie i dla Ciebie na bieżąco będzie sprawdzać wszystko co się dzieje w kontekście dostępności nowych programów wsparcia i dotacji.

więcej
Stały monitoring

Wyznaczymy Ci opiekuna, który za Ciebie i dla Ciebie na bieżąco będzie sprawdzać wszystko co się dzieje w kontekście dostępności nowych programów wsparcia i dotacji.

Przekazywana przez nas wiedza i informacje będą już przefiltrowane i indywidualnie wyselekcjonowane do Twojego obszaru zainteresowań.

Bezpieczeństwo

Nie musisz się martwić, czy uda Ci się znaleźć interesujące Cię informacje i programy. Decydując się na usługę ADM SUPPORT 2.0 niczego nie przeoczysz i nie będziesz tracić też czasu na weryfikację tysięcy stron dokumentów.

więcej
Bezpieczeństwo

Nie musisz się martwić, czy uda Ci się znaleźć interesujące Cię informacje i programy. Decydując się na usługę ADM SUPPORT 2.0 niczego nie przeoczysz i nie będziesz tracić czasu na weryfikację tysięcy stron dokumentów.

Dostaniesz od nas całą istotną i interesującą Cię wiedzę i informacje wraz z rekomendacjami jakie działania należy podjąć tak, aby jak najlepiej przygotować się do procesu aplikowania o środki UE.

Komfort

Dzięki stałemu i sukcesywnemu przygotowywaniu się do procesu aplikowania o dotacje, zyskasz spokój. Pozbędziesz się ciężaru związanego z prowadzeniem przygotowań w ostatniej chwili i…

więcej
Komfort

Dzięki stałemu i sukcesywnemu przygotowywaniu się do procesu aplikowania o dotacje, zyskasz spokój.

Pozbędziesz się ciężaru związanego z prowadzeniem przygotowań w ostatniej chwili i unikniesz ryzyka pominięcia istotnych elementów, nieoptymalnego wyboru rozwiązań związanych z projektem lub brakiem czasu na zorganizowanie istotnych elementów projektu tj. promesy kredytowej, umów partnerskich etc.

Gwarancję

W momencie uruchomienia danego naboru, zaczyna się swego rodzaju wyścig i kumulacja pracy, którą trzeba wykonać w krótkim czasie.

więcej
Gwarancję

W momencie uruchomienia danego naboru, zaczyna się swego rodzaju wyścig i kumulacja pracy, którą trzeba wykonać w krótkim czasie.

Firmy zajmujące się dotacjami są wtedy przepełnione informacjami i ilością Klientów, gdyż większość zgłasza się w ostatniej chwili. Decydując się na naszą usługę i roczną współpracę masz gwarancję, że zawsze będziesz mieć pierwszeństwo w chwili składania projektu, a my będziemy mogli zrobić więcej, aby uzyskać dla Ciebie dofinansowanie.

Relację

Po przeprowadzonym audycie, poznając Twoje potrzeby i cały zespół oraz będąc stale z Tobą w kontakcie…

więcej
Relację

Po przeprowadzonym audycie, poznając Twoje potrzeby i cały zespół oraz będąc stale z Tobą w kontakcie, znacząco zwiększymy szanse zarówno na sukces w pozyskaniu finansowania, jak i jego przełożenie na rozwój Twojego biznesu.

Poznaj nas bliżej
ADM CONSULTING GROUP S.A.

Świadczymy usługi doradztwa gospodarczego i wspieramy naszych Klientów w podejmowaniu kluczowych decyzji dotyczących realizowanych inwestycji. Naszym największym sukcesem jest  tak naprawdę sukces każdego z projektów, który mieliśmy okazję realizować razem z naszymi Klientami.

Twoja firma jest wyjątkowa,
tak samo jak Twoje cele

Na każdy projekt patrzymy wielowymiarowo i w długim horyzoncie czasowym. Naszym celem jest nie tylko pozyskanie dotacji, ale przede wszystkim wypracowanie dobrze przemyślanego projektu, dzięki któremu będziesz osiągać ogromne sukcesy biznesowe.

O skuteczności naszej pracy
świadczą liczby
> 3 miliardy PLN
Wartość pozyskanego dofinansowania
>93%
Skuteczność pozyskiwania środków
>1500
Zrealizowane projekty
Jak się z nami pracuje
krok po kroku
Krok 1
Przeprowadzenie audytu, poznanie
firmy, opracowanie przez nas
raportu, rekomendacji oraz
alternatyw.
Krok 2
Przygotowywanie comiesięcznego
raportu dotyczącego zaistniałych zmian
w interesujących Cię programach.
Krok 3
Wybór optymalnych rozwiązań,
modelowanie założeń, przygotowanie
firmy do procesu aplikowania o
środki pomocowe.
Najczęściej
zadawane pytania
1. Czy w ramach umowy rocznej otrzymam jakieś dodatkowe korzyści, poza zakresem samej usługi?

Poza zakresem usługi, otrzymasz od nas następujące zniżki:

a) Jednorazowy rabat 100% opłaty wstępnej z tytułu komplementarnej usługi opracowania dokumentacji aplikacyjnej – w przypadku jej zlecenia w okresie świadczenia usługi ADM SUPPORT 2.0 lub
b) Jednorazowy rabat 50% opłaty wstępnej z tytułu komplementarnej usługi opracowania dokumentacji aplikacyjnej – w przypadku jej zlecenia w okresie 12 miesięcy od zakończenia świadczenia usługi ADM SUPPORT 2.0

Oprócz tego masz zagwarantowane pierwszeństwo w zakresie terminów realizacji usługi. Oznacza to m.in. możliwość szybszego opracowania projektu i skutecznego wykorzystania naborów wniosków z krótkim deadlinem. Doświadczenie z poprzednich okresów przejściowych pomiędzy budżetami UE pokazuje, że mogą być one uruchamiane niespodziewane, a obowiązujące terminy składania wniosków będą bardzo krótkie. W takiej sytuacji, wcześniejsze przygotowanie i tzw. stand by jest często kluczowy dla skuteczności pozyskania dotacji w takich konkursach.

Masz również gwarancję ustalonej ceny – bez względu na ewentualny i prawdopodobny wzrost stopnia złożoności przyszłej dokumentacji aplikacyjnej. Stawki wynagrodzenia z tytułu opracowania projektu, przyjęte w ramach umowy rocznej będą obowiązywać w całym okresie obowiązywania umowy i nie będą podnoszone.

2. Czy doradztwo w ramach umowy rocznej dotyczy tylko jednego potencjalnego projektu?

Doradztwo w ramach umowy dotyczy wszystkich Twoich projektów i potrzeb w danym okresie. Oznacza to nieograniczaną liczbę potencjalnych inwestycji, które będą analizowane, oceniane i weryfikowane przez ekspertów ADM. Ograniczenie do 1 projektu dotyczy wyłącznie rabatów na tzw. opłatę wstępną przy zleceniu opracowania wniosku o dofinansowanie.

3. Czy jeżeli nie mam sprecyzowanych jeszcze swoich inwestycji, to czy mogę skorzystać z usługi?

Usługa skierowana jest do wszystkich firm planujących rozwój swoich podmiotów poprzez realizacje projektów inwestycyjnych bądź badawczo-rozwojowych.

Stopień przygotowania firmy do inwestycji nie stanowi żadnej przeszkody w świadczeniu usługi. Wręcz przeciwnie – w przypadku projektów będących w fazie koncepcji, włączamy się w proces doradczy już na etapie planowania, co pozwala lepiej przygotować przyszłe inwestycje pod absorbcję środków UE. W przypadku projektów zaawansowanych – rozpoczynamy usługę od weryfikacji podjętych już działań i przekazujemy rekomendacje dotyczące dalszych kroków bądź konieczność przeprowadzenia ewentualnych korekt.

4. Co oznacza „audyt” Klienta?

Audyt to nic innego jak dogłębna ocena podmiotu, uwarunkowań formalnych oraz potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorstwa przez pryzmat instrumentów dotacyjnych. Analizie podlegają m.in.: nakłady, cele projektu, rezultaty inwestycji, opłacalność, spełnienie norm i warunków UE, wykonalność projektu oraz ocena harmonogramu realizacji. Oceniamy tez posiadane zasoby – finansowe, techniczne oraz ludzkie oraz rekomendujemy optymalne rozwiązania w zakresie finansowania projektów środkami pomocowymi.

5. Co zawierać będą rekomendacje?

Po przeprowadzonym audycie otrzymasz zagregowane podsumowanie dotyczące Twoich planów inwestycyjnych w kontekście możliwości pozyskania wsparcia UE. Dokument oprócz wskazania programów i działań, do których możliwe będzie aplikowanie o wsparcie, zawierał będzie wstępną ocenę punktową ADM (dokonaną o kryteria stosowane przez instytucje przyznające wsparcie) oraz wskazówki i podpowiedzi w jaki sposób zmodyfikować/udoskonalić zamysł projektu, aby uzyskał wyższą notę zwiększając szanse na uzyskanie dofinansowania.

Ponadto w rekomendacjach zawarte zostaną sugestie, w jaki sposób przygotować inwestycję, aby na etapie jej realizacji zminimalizować ryzyko wystąpienia komplikacji i usprawnić proces realizacji i rozliczania dotacji. Co ważne zarówno audyt, jak i rekomendacje są stale i na bieżąco aktualizowane pod kątem zarówno nowych potrzeb pojawiających się po Twojej stronie, jak i nowych informacji i możliwości pojawiających się po stronie instytucji udzielających wsparcia. W ten sposób, nie ominie Cię żadna informacja, istotna z punktu widzenia planów inwestycyjnych i finansowania z wykorzystaniem dotacji.

6. Czy usługa kierowana jest do wszystkich firm – czy są jakieś ograniczenia podmiotowe?

Nie na żadnych ograniczeń w możliwości świadczenia usługi. Jest ona skierowana zarówno do przedsiębiorstw/podmiotów w fazie ekspansji, jak również do firm będących na początkowym etapie rozwoju lub nawet będących sturt-up’ami. Nie ma też ograniczeń branżowych. Z równymi sukcesami doradzamy zarówno małym jak i dużym producentom spożywczym, przemysłowym, technologicznym, energetycznym jak i niewielkim firmom np. developującym oprogramowanie. Jedynym ograniczeniem jest konieczność posiadania wizji rozwoju swojego biznesu.