Audyty i koncepcje technologiczne – eliminacja słabych punktów w przedsiębiorstwie

Na drodze prowadzenia własnego biznesu istnieje wiele przeszkód, niespodzianek oraz trudności. Audyty oraz nowe koncepcje technologiczne mają za zadanie poprawić sytuację danego przedsiębiorstwa, oceniając procesy organizacyjne, produkcyjne bądź usługowe oraz wdrożyć innowacje. Najważniejsze jest wskazanie problemu, który znacząco ogranicza możliwości rozwoju, a następnie jego skuteczne wyeliminowanie.   

ADM Consulting Group świadczy szereg usług, które mają na celu rozwój każdego przedsiębiorstwa. Jedne z nich to wspomniane audyty i koncepcje technologiczne. W trakcie przeprowadzanej analizy istotne jest odpowiedzenie na pytanie, czy przyjęte i stosowane w firmie procesy są dla niej najbardziej optymalne i dochodowe. W naszych usługach zawarta jest również analiza wąskich gardeł oraz wszelkich barier, które stoją na przeszkodzie dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. Oprócz samych kwestii związanych z organizacją prowadzonej działalności, oceniamy też technologie, na których dana firma jest oparta. Nasza bogata i zdobywana przez lata wiedza bardzo często pozwala zaproponować innowacyjne rozwiązania albo wskazać technologie, które mogą być bardziej efektywne – czy to w zakresie ekologii, czy kosztów, czy samej wydajności.

Zajmujemy się również oceną ekonomiczną firmy i pozyskiwaniem finansowania na inwestycje niezbędne do rozwoju przedsiębiorstwa. Dokonujemy tego w oparciu o poczynione diagnozy i rekomendacje.

 

 

Komu dedykowane są audyty oraz koncepcje technologiczne?

Wszystkie oceniane przez nas aspekty mają ostatecznie przynieść większą dochodowość przedsiębiorstwa. Najlepszy moment rozpoczęcia owych działań to czas, gdy w biznesie następuje stagnacja bądź mocne wyhamowanie rozwoju. Usługi skierowane są do przedsiębiorców, którym zależy na tym, aby zewnętrzna firma obiektywnie oceniła sposób działania firmy, od procesów organizacyjnych po stosowane technologie.

Oferta audytów oraz koncepcji technologicznych skierowana jest do podmiotów, które:

  • planują skalowanie swojego przedsiębiorstwa,
  • dążą do większej automatyzacji w swojej firmie,
  • poszukują nowych rozwiązań i innowacji w myśl założeń i zasad najnowocześniejszego biznesu,
  • chcą poprawić jakość swoich usług lub towarów oraz efektywność ekonomiczną. 

Główne zadania audytu

W skład naszej firmy wchodzą wysoce wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści, którzy są obiektywnymi i niezależnymi ekspertami. Rola zespołu ADM rozpoczyna się od wizyty w danej firmie i ocenienia wszystkich procesów, które w niej zachodzą – począwszy od finansów, łańcucha dostaw, po poziom zatrudnienia bądź układ siatki płacowej. Podczas audytu dokonywane jest również mapowanie owych procesów. Ocieniamy wszystkie aspekty funkcjonowania firmy. Opiniujemy, czy wszystkie wymienione elementy są optymalne i poprawnie realizowane. Po dokonaniu analizy wiemy, które czynniki negatywnie wpływają na potencjał rozwoju firmy lub stanowią jej najsłabszy punkt i sprawiają, że przedsiębiorstwo nie wykorzystuje pełni swoich możliwości.

Identyfikujemy także wszystkie obszary będące kołem zamachowym danej działalności i określamy, jakie działania można podjąć, aby uzyskiwać jeszcze większe korzyści.  

Innowacje to klucz do sukcesu

Podczas przeprowadzanej analizy skupiany się również na możliwościach technologicznych podmiotu oraz ewentualnych zmianach, które można wprowadzić w celu usprawnienia całego przedsiębiorstwa. Już od wielu lat w swoich działaniach, wspieramy naszych Klientów w wymagających i skomplikowanych projektach technologicznych, często łącząc skutecznie i efektywnie biznes z nauką. Współpracujemy z najlepszymi specjalistami z zakresu najnowszych technologii oraz dostawcami innowacyjnych rozwiązań, co pomaga nam w pracy z nawet najbardziej wymagającymi Klientami. Jesteśmy w stanie określić i pomóc wcielić w życie istotne zmiany w wielu branżach, które sprawią, że dana organizacja uwolni swój potencjał rozwoju i zwiększy skalę dotychczas osiąganych sukcesów. 

Wsparcie w finansowaniu firmy

Oferujemy również pomoc z zakresu pozyskiwania funduszy na cele związane z rozwojem przedsiębiorstwa. Dobierając optymalne źródła finansowania pozyskujemy m.in. dotacje z Unii Europejskiej, granty krajowe, czy dotacje z Mechanizmu Finansowego EOG. Doradzamy, jak należy zaplanować budżet i finansowanie niezbędnych inwestycji, aby w sposób najefektywniejszy zrealizować zamierzone cele rozwojowe przedsiębiorstwa. Optymalizacja skali inwestycji i ich finansowania to istotny aspekt naszych usług, ponieważ w biznesie zdarza się, że chybione i przeszacowane inwestycje, w miejsce spodziewanych sukcesów i korzyści, prowadzą do poważnych kłopotów. 

Po zakończeniu wnikliwej analizy i zabraniu wszystkich możliwych informacji, Klient otrzymuje pełen raport dotyczący funkcjonowania firmy. Zawarte są w nim wszystkie zdiagnozowane problemy oraz słabe punkty organizacji wraz z rekomendacjami dotyczącymi możliwości udoskonalenia działalności firmy. Wspierając Klientów kompleksowo, nie tylko analizujemy i wyciągamy wnioski, ale też pomagamy na etapie wdrażania zmian, aby przyjęte rekomendacje były zrealizowane w sposób zaplanowany i przynosiły spodziewane rezultaty. Dzięki takiemu podejściu, mamy pewność, że starania nasze oraz naszych Klientów przyczynią się do wzmocnienia pozycji przedsiębiorstwa na danym rynku.

Chcesz dowiedzieć się więcej
o AUDYTACH TECHNOLOGICZNYCH?