Dotacje PARP – ostatnie nabory wniosków w ramach kończącej się perspektywy finansowej

Dotacje PARP

W 2022 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości będzie realizowała ostatnie nabory wniosków w ramach kończącej się perspektywy finansowej. 

Platformy Startowe

Młode firmy mają możliwość skorzystania z dofinansowania, bez którego ich rozwój byłby utrudniony lub bardziej rozciągnięty w czasie. W „Platformach startowych” uczestnicy otrzymają ekspercką pomoc i rozwiną pomysł w rentowny model biznesowy. Dedykowany im menadżer inkubacji przygotuje szczegółowy plan inkubacji. Po jego realizacji i uzyskaniu pozytywnej rekomendacji, każda firma może starać się o 1 mln złotych na rozwój biznesu w ramach konkursu „Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej”.

„Granty na Eurogranty” 

Granty na Eurogranty to konkurs, w którym można uzyskać maksymalnie niemal 300 tys. zł. Organizatorzy zaznaczają, że środki należy przeznaczyć na sfinansowanie usług doradczych, opracowanie studium wykonalności oraz na przygotowanie projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej, w szczególności: Kreatywna Europa, LIFE, oraz inne programy Unii Europejskiej zarządzane centralnie przez Komisję Europejską, w tym Horyzont Europa i Single Market Programme.

Internacjonalizacja MŚP

Wnioskodawcy, którzy planują ekspansję, będą mogli liczyć na dofinansowanie kosztów wprowadzenia swoich produktów lub usług na nowe rynki zagraniczne, w kolejnej edycji konkursu „Internacjonalizacja MŚP”. O dofinansowanie będą mogli starać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy z województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Planowany start naboru to II /III kwartał 2022 roku.

Robogranty

PARP przekaże również środki firmom, które wymagają robotyzacji. W kwietniu br. planowany jest do ogłoszenia nabór wniosków w konkursie tzw. robogranty. O dofinansowanie projektów inwestycyjnych w zakresie robotyzacji będą mogły starać się firmy produkcyjne z branży przemysłowej.

Dotacje w ramach budżetu 2021-2027

W nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021–2027 fundusze skierowane będą do sektora MŚP, start-upów, indywidualnych innowatorów jak i samorządów. PARP będzie zaangażowana w realizację trzech krajowych programów operacyjnych oraz Krajowego Planu Odbudowy. W ramach Funduszy Europejskich uruchamiane będą konkursy w programach: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) oraz nastawiony na rozwój społeczny Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS).

Polska Wschodnia

Agencja przygotowała założenia działań na łączną kwotę blisko 5 mld EUR — przede wszystkim dla przedsiębiorców, ale również jednostek samorządu terytorialnego Polski Wschodniej.