Program FENG – Pierwsze miliardy euro dla Polskich firm w ramach nowych Programów UE

Wielkimi krokami zbliżamy się do uruchomienia pierwszych miliardów euro dla Polskich firm w ramach nowych Programów UE 2021-2027.

Czym jest program FENG?

FENG 2021-2027, czyli Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, to następca POIR (PO Inteligentny Rozwój 2014-2020). Nowy program zawiera szereg nowych i ciekawych rozwiązań dla przedsiębiorców oraz niebagatelny budżet ok. 36 miliardów złotych. Przewidywane są również interesujące rozwiązania w zakresie wsparcia dla dużych firm, przy czym nasze doświadczenie wskazuje, że budżet dla dużych firm zazwyczaj wyczerpuje się już w pierwszych konkursach.

Uruchomienie pierwszych naborów planuje się na II/III kwartał 2022 roku. 

Program FENG dzieli się na 4 priorytety – z czego trzy pierwsze, a w szczególności Priorytet I będzie zapewne najbardziej popularny i pożądany wśród przedsiębiorstw. 

Dla kogo program FENG?

Priorytet IWsparcie dla przedsiębiorców, czyli zapewnienie dofinansowania w obszarach B+R, wdrożeń nowych rozwiązań, infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji, automatyzacji i robotyzacji, zielonej gospodarki.

Priorytet ten zawiera w sobie następujące moduły o zróżnicowanym charakterze: 

  • prace B+R (badania przemysłowe, prace rozwojowe, demonstratory, testy);
  • rozwój infrastruktury B+R (infrastruktura niezbędna dla realizacji agendy badawczej);
  • wdrożenie wyników badań;
  • zazielenienie przedsiębiorstw (ekoprojektowanie, oceny środowiskowe, weryfikacja technologii środowiskowych);
  • cyfryzacja przedsiębiorstw (cyfryzacja produktów, usług, procesów; cyberbezpieczeństwo);
  • internacjonalizacja i współpraca międzynarodowa (promocja zagraniczna).
  • rozwój kompetencji pracowników (nabywanie nowych umiejętności i wiedzy);

W ramach Programu FENG, Przedsiębiorca będzie mógł wybrać, czy jego wniosek będzie obejmował tylko jeden moduł i obszar tematyczny, czy też będzie to projekt kompleksowy, oparty o dwa lub więcej modułów. Przy czym moduły „prace B+R” lub „rozwój infrastruktury B+R” mają być obligatoryjne, natomiast pozostałe będzie można dobierać w zależności od potrzeb rozwojowych.

II – Środowisko przyjazne innowacjom, czyli wspieranie projektów o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki, w tym m.in. rozbudowy publicznej infrastruktury badawczej, transferu i komercjalizacji technologii powstających na uczelniach i w instytutach, a także wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu takich jak akceleratory, klastry, instytucje badawcze oraz szerokie wsparcie start-upów.

III – Zazielenienie przedsiębiorstw, czyli wsparcie projektów bezpośrednio przyczyniających się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu, w tym neutralności klimatycznej, zielonej transformacji gospodarki i zrównoważonego rozwoju. Oferta dla przedsiębiorstw będzie obejmować zielony fundusz gwarancyjny, kredyt ekologiczny oraz projekty IPCEI. Uzupełnieniem będą innowacyjne zamówienia publiczne na prace B+R nad technologiami i produktami jeszcze nieistniejącymi na rynku, pożądanymi ze względów społecznych i środowiskowych.

Po kończącym się okresie „posuchy” w obszarze dotacji dla przedsiębiorstw, zainteresowanie bezzwrotnymi środkami unijnymi jest olbrzymie. Należy spodziewać się nie tylko tradycyjnego podnoszenia poprzeczki w kolejnym okresie budżetowania, ale i olbrzymiej ilości konkurujących między sobą wniosków składanych przez przedsiębiorców. Oznacza to, że jeszcze bardziej niż uprzednio, istotny będzie odpowiedni wybór działają i perfekcyjne przygotowanie się do procesu aplikacyjnego. 

Dlatego w ADM Consulting Group prowadzimy tak ważne dla firm audyty potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa, definiujemy potencjalne innowacyjności jak i określamy możliwości rozwojowe w oparciu o różne alternatywne źródła finansowania i programy pomocowe. To proces szczególnie ważny z punktu widzenia możliwości osiągnięcia sukcesu jak i skali finalnych korzyści dla naszych Klientów.  Dlatego bardzo intensywnie pracujemy już teraz na rzecz projektów, które składane będą w pierwszych dostępnych konkursach. Zachęcamy również wszystkich naszych potencjalnych Klientów do kontaktu, aby w momencie startu, byli przygotowani, zamiast dopiero rozpoczynać przygotowania.