Badania i analizy – zwycięstwo wymaga przygotowań

Każdy przedsiębiorca decydując się na rozwój w określonym obszarze działalności podejmuje spore ryzyko. Rynek stale się zmienia, ewoluuje, kurczy lub rozrasta. Tylko świadome i w pełni przemyślane działania, oparte nie tylko na intuicji, ale badaniach i analizach, mają szansę na sukces. Dlatego tak istotnym jest dokonanie skrupulatnej analizy oraz badania rynku, które pomogą podejmować nowe wyzwania w sposób skuteczny i opłacalny. 

W trakcie prowadzenia firmy nie raz musimy odpowiedzieć sobie na kluczowe pytania dla przyszłości firmy i jej miejsca na rynku. Trzeba prawidłowo zdiagnozować, jaki jest determinant naszego sukcesu oraz co decyduje o tym, że firma osiąga mniejszy bądź większy sukces. Jednym z takich czynników jest wspomniany już rynek, na którym funkcjonujemy oraz nasi obecni bądź potencjalni konkurenci. Dogłębna i prawidłowo dokonana analiza otoczenia daje nam realną szansę osiągania sukcesów w podejmowanych przedsięwzięciach. Dzięki wnikliwym badaniom i analizom, otrzymujemy odpowiedź na pytanie jak duży jest interesujący nas rynek, jak się rozwija oraz jakie są dla niego prognozy. Istotna jest również dynamika jego wzrostu, czy też chłonność, czyli potencjał do tego, aby przyjąć nasze towary lub usługi. 

Oczywiście przedsiębiorcy rozwijający się, myślą nie tylko o rozwoju rynku, na którym obecnie funkcjonują, ale poszukują nowych wyzwań i nowych rynków na międzynarodowej arenie. Ambitne plany rozwoju, w szczególności wymagające dodatkowego zaangażowania, a często dokonania poważnych inwestycji, po prostu wymagają przeprowadzenia uprzednich badań i analiz, aby upewnić się, co do słuszności planowanych działań i decyzji. 

 

 

Kiedy warto zdecydować się na badania i analizę rynku?

Firma ADM wychodzi naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, od lat zajmując się profesjonalną oraz indywidualną analizą i badaniem rynków. Specjalistami w naszej firmie są wysoce doświadczeni analitycy biznesowi, biegli w tematyce analiz i badań rynków krajowych i zagranicznych. Jak dotąd badaliśmy już rynki na wszystkich kontynentach poza Australią (jeszcze) i Antarktydą. Dzięki strukturze rodzimych i zagranicznych konsultantów, do każdego Klienta możemy podchodzić bardzo indywidualnie, starając się dokładnie odpowiedzieć na jego potrzeby w tym zakresie. Połączenie naszego doświadczenia, kompetencji i współpracy z uznanymi Partnerami zagranicznymi, wraz z ambitnymi planami naszych Klientów, owocuje skuteczną realizacją tych planów i dobrze zmonetaryzowanym sukcesem. 

Oczywiście dogłębna i wnikliwa analiza byłaby niemożliwa, gdybyśmy poza doświadczeniem nie posiadali odpowiednich narzędzi oraz dostępów do międzynarodowych baz danych, raportów, statystyk i analiz. W połączeniu z danymi uzyskiwanymi z badań własnych, jest to podstawa do właściwego przeanalizowania wskazanych rynków, których nie moglibyśmy rzetelnie sprawdzić, nie posiadając możliwości połączenia doświadczenia, kompetencji i właściwych narzędzi. 

Z naszej oferty powinni skorzystać przedsiębiorcy, którzy:

  • planują zaangażować się w pozyskanie nowych rynków zbytu dla swojej oferty,
  • pragną zweryfikować rynki dla potencjalnych, nowych produktów i usług w swojej ofercie,
  • zamierzają skalować swoją działalność, 
  • planują inwestycje lub działania związane ze znaczącym zwiększeniem udziału na obecnym rynku, 
  • potrzebują rzetelnych informacji o rynku, na którym prowadzą lub planują prowadzić działania, 
  • inwestorzy, którzy planują dokonanie inwestycji w daną firmę.

Z czego składa się analiza i badanie rynku?

Podczas badania rynków skupiamy się na całościowej weryfikacji struktury danego rynku, jego wielkości i chłonności, czy też rozmaitych trendach. 

Nie można również zapomnieć o przewidywaniach odnośnie tego, jak rynek będzie rozwijał się w najbliższym czasie oraz długoterminowo. Pozwoli to minimalizować ryzyko związane z chybionym inwestowaniem w nieopłacalne bądź generujące straty przedsięwzięcia. Skupiamy się także na dokładnej analizie konkurencji, całego otoczenia biznesowego oraz potencjalnych kanałach dystrybucji. Przedstawiamy rozpoznane i potencjalne możliwości, mogące przyczynić się do dynamicznego rozwoju firmy, a co za tym idzie do sukcesu ekonomicznego firmy.  

Jak już wspomniano – ekspansja na rynki zagraniczne naszych Klientów w oparciu o nasze analizy eksportowe są niezwykle ważnym elementem naszej oferty. Współpraca rozpoczyna się zazwyczaj, kiedy kadra zarządzająca już dobrze prosperującej firmy rozpatruje możliwości rozszerzenia swojej działalności na nowych dla siebie rynkach. Biorąc pod uwagę tę ewentualność, pomagamy minimalizować ryzyko wchodzenia lub rozwoju na danym rynku, wskazując także ewentualne rekomendacje negatywne, tj. sugerujące zaniechania bądź nierozpoczynania wstępnie rozważanych działań. Naszymi analizami wspieramy również firmy, które podjęły się już działań na danych rynkach, lecz okazują się one nieskuteczne. W takim przypadku naszym celem jest zbadanie, czy przyczyną tych niepowodzeń był źle dobrany rynek, czy może firma popełnia na nim określone błędy determinujące brak sukcesów mimo realnego potencjału. 

Poza przedsiębiorcami skalującymi swoją działalność na określonych rynkach, naszymi Klientami są również inwestorzy, zarówno indywidualni (business angel), jak i instytucjonalni (VC/PE). Nasze analizy i badania stanowią wtedy nieodzowną pomoc w podjęciu decyzji inwestycyjnej w nową firmę. 

Badając i analizując rynki, weryfikujemy jakie kroki i działania są zasadne i opłacalne dla uplasowania się na tym rynku oraz jakie dają szanse i możliwości. Dodatkowo, zarówno w kontekście rynku krajowego, jak i zagranicznych, badamy również aktualną lub potencjalną konkurencję oraz oceniamy szanse związane z wprowadzeniem przedmiotowych produktów bądź usług na dany rynek. W ramach kompleksowej usługi, często przygotowujemy także listę potencjalnych klientów, partnerów czy współpracowników. Kolejnym, istotnym elementem naszych badań, jest zweryfikowanie wszelkich aspektów formalno-prawnych oraz panujących zwyczajów i dobrych praktyk na danym rynku.

W przypadku najbardziej kompleksowej obsługi, organizujemy również wyjazdy handlowe i misje gospodarcze oraz jesteśmy wsparciem dla naszych Klientów podczas rozmów biznesowych i negocjacji, które w zależności od rynku potrafią być specyficzne i znacząco różnić się od rodzimych.

Chcesz dowiedzieć się więcej
o ANALIZACH I BADANIACH RYNKU?